پیام مهندس عبدالرضا امیری کیا مدیر شرکت رعد توان الکتریک به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

به گزارش روابط عمومی شرکت رعد توان الکتریک، مهندس عبدالرضا [...]