پیام مدیر عامل شرکت رعد توان الکتریک به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی

دکتر مهدی امیری کیا، مدیرعامل شر کت رعد توان الکتریک، [...]