مدیرشرکت رعد توان الکتریک در پیامی فرارسیدن شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت گفت

مهندس عبدالرضا امیری کیا در پیامی فرارسیدن شهادت حضرت امام [...]