نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک

 

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک از جمله ارتباطات، امور حقوقی، مالی، منابع انسانی و واحد عملیات ما را نشان می دهد.

انگیزه اصلی برای تهیه و توزیع چارت سازمانی این است که همه‌ی افراد شرکت و یا سازمان از زنجیره‌ی فرمان و سلسله‌مراتب شرکت آگاهی پیدا کنند.

 

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک

 

چارت سازمانی چیست و چرا اهمیت دارد؟

چارت سازمانی سنتی (یا چارت سلسله‌مراتبی) نمایش گرافیکی ساختار سازمان است.

هدف از ترسیم چارت‌های سازمانی این است که روابط و رده‌های مربوط به موقعیت‌های شغلی سازمان نشان داده شود.

نام و عنوان کارمند و موقعیت‌های شغلی در کادرها یا دایره‌ها ترسیم شده و

خطوط ارتباطی آنها با کارکنان و بخش‌های دیگر به تصویر کشیده می‌شود.

با نگاهی به چارت سازمانی، می‌توان دانش و شناخت سریع از نحوه‌ی طراحی سازمان،

تعداد سطوح سازمانی و جایی که هر یک از کارکنان در سازمان کار می‌کنند بدست آورد.

به دلیل اهمیت چارت سازمانی و مزایایی که دارد شرکت‌های سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند.

چارت سازمانی از اهمیت زیادی برای طرح کسب‌وکار، برنامه‌های کاربردی برخوردار است و

مثل یک کتاب راهنما عمل می‌ کند و سند اداری بسیار مهمی نیز محسوب می‌شود.

انگیزه اصلی برای تهیه و توزیع چارت سازمانی این است که همه‌ی افراد شرکت و

یا سازمان از زنجیره‌ی فرمان و سلسله‌مراتب شرکت آگاهی پیدا کنند.

اگرچه چارت‌های سازمانی مفید و مهم هستنداما به منظور درک پتانسیل کامل آن،

باید از معایب و مزایای استفاده از چارت سازمانی در شرکت آگاه باشید.

پس از بررسی جوانب مثبت و منفی کار سازمانی، شما تصمیم می گیرید که آیا یک چارت سازمانی در سازمان و شرکت خود داشته باشید یا نه.

با بررسی انواع چارت سازمانی ، سازمان‌ها می‌توانند ساختار سازمانی متناسب با سازمان خود را انتخاب و به‌کارگیرند در سازمان‌های ایرانی ،عموماً از ساختار سلسله مراتبی، وظیفه‌ای ، بخشی یا پروژه‌ای استفاده می‌شود