دکتر مهدی امیری کیا، مدیرعامل شرکت رعد توان الکتریک در پیامی به مناسبت 17 مرداد ماه؛ روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت:
نویسندگی هنر نوشتن متنی است که چندین بار خوانده شوداما خبرنگاران باید طوری خبر را بیان کنند که تنها با یک بار خواندن، مخاطب از منظورشان آگاه شود. به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید، حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ نهراسد خبرنگار می‌داند که آن کس که آگاه‌تر است مسئول‌تر است، مسئول در قبال ملت و کشور، باورها و اعتقادات مردم، منافع ملی، تجاوز فکری و اندیشه‌ای بیگانه به مرزهای فرهنگی، اخلاق جامعه، مسئول در قبال کژاندیشی و کژ رفتاری‌های اداره کنندگان کشور و این مسؤولیت‌ها نه تنها محدودیت نمی‌آفریند، بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای او هموار و هموارتر می‌سازد و به راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است.خبرنگاران به راستی سمبل تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و مطالبه گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی بخشی و عینیت بخشیدن به “نون والقلم مایسطرون” در طبق اخلاص گذاشته‌اند. روزخبر نگار بر تمام اصحاب رسانه و هرآنکس که حق را می نگارد مبارک باد.