فرم استخدام شرکت رعد توان الکتریک

لطفا فرم استخدام شرکت رعد توان الکتریک را با دقت و مطابق اطلاعات شناسنامه ای خود پر کنید. موارد ستاره دار الزامی می باشد.

اطلاعات شخصی

لطفا تاریخ را با همین فرمت و به همراه صفر های اعداد تک رقمی وارد کنید

۱. سوابق شغلی خود را بنویسید (شغل قبلی )

۲. افراد تحت تکفل بیمه شده

۳-دیگر مشخصات

لطفا فقط شماره حساب بانک صادرات

۴.محل فعالیت

مدارک لازم جهت آپلود

حجم عکسها نباید بیشتر از 1 مگابایت باشد.اگر حجم عکسهایتان بیشتر ار 1 مگابایت است باید با نرم افزارهای ویرایش عکس حجم عکسها را پایین بیاورید

تصویر تمام صفحات شناسنامه در 3 فایل مجزا با فرمتهای رایج عکس و حجم حداکثر 500 کیلو بایت

تصویر پشت و رو کارت ملی با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از 500 کیلو بایت

تصویر کارت پایان خدمت در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از 500 کیلو بایت

تصویر آخرین مدرک تحصیلی در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از 500 کیلو بایت

تصویر صفحه اول دفترچه بیمه در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از 500 کیلو بایت

تصویر عکس پرسنلی در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از 500 کیلو بایت