فرم استخدام منشی و کارشناس امور مالی دفتر تهران

لطفا فرم استخدام شرکت رعد توان الکتریک را با دقت و مطابق اطلاعات شناسنامه ای خود پر کنید. موارد ستاره دار الزامی می باشد.

اطلاعات شخصی

لطفا تاریخ را با همین فرمت و به همراه صفر های اعداد تک رقمی وارد کنید

سوابق شغلی خود را بنویسید (شغل های قبلی )

مدارک لازم جهت آپلود

حجم عکسها نباید بیشتر از ۵۰۰ کیلو بایت باشد.قبل از ارسال حجم فایلها را کاهش دهید.

رزومه خود را میتوانید پیوست کنید