به گزارش روابط عمومی شرکت رعد توان الکتریک؛ در تاریخ 9 آبان ماه 1401مانورمشترک در راستای  مدیریت بحران  با رویکرد ایمنی برق˛ در راستای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناشی از برق به منظور حفظ سلامتی انسان در درجه اول و در درجه دوم تاسیسات با همکاری شرکت برق توزیع هرمزگان برگزار شد.

” مهندس عبدالرضا امیری کیا ” مدیر شرکت رعد توان الکتریک، در این خصوص در ضمینه اهداف اصلی این مانورگفت: این مانور با حضور نیروهای اجرایی شرکت پیمانکاری  رعد توان الکتریک شرکت و همکاری و نظارت برق توزیع هرمزگان درمناطق عملیاتی استان بندر عباس بر اساس سناریو ایمنی و همچنین تمرکز و بر تقویت آمادگی دربرابر تهدیدهای ناشی از بلایای طبیعی و غیره در راستای هم افزایی وبا لا بردن ایمنی از بدوآغاز کار و حین کار و اتمام کار در زمینه افزایش توان ومهارت در مواجهه با حوادث غیر مترقبه، برآورد کیفی و کمی تجهیزات و امکانات و نیازمندی ها، ایجاد مهارت و اعتماد به نفس در نیرو های عملیاتی و شناسایی کمبودها و نقاط ضعف و همچنین بررسی میزان اثر بخشی و کارایی برنامه های از پیش تعیین شده برگزار شد .

وی همچنین با تاکید بر شعار اول ایمنی و بعد کار ادامه داد: هدف اصلی از اجرای  جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناشی از برق به منظور حفظ سلامتی انسان در درجه اول و در درجه دوم تاسیسات و ساختمان می باشد. در همین راستا از قوانین و مقررات ایمنی برق، برای دستیابی به این مهم استفاده می گردد، که در ابعاد فنی، در نصب و استفاده از تجهیزات الکتریکی و ماشین‌آلات بکار گرفته می شوند. لذا با توجه به گستردگی استفاده از تجهیزات الکتریکی در فعالیت های روزمره، اجرای مقررات و دستورالعمل های ایمنی برق در همه فعالیت های جامعه ضرورت دارد.

لازم به ذکر است اینگونه مانورهای عملیاتی در راستای مدیریت بحران و افزایش  توانایی دستگاههای اجرایی  هر شش ماه یک  بارتوسط شرکت برق توزیع هرمزگان با همکاری شرکت های پیمانکار برگزار می‌گردد.

انتهای پیام/