جلسه مسائل مربوط به وصول مشترکین برق ناحیه ۳ بندرعباس و نماینده پیمانکار (شرکت رعد توان الکتریک -آقای مهندس خزائی) . با حضور مدیر امور ناحیه ۳ و معاونت مشترکین و نماینده پیمانکار و مامورین قرائت و وصول ناحیه


کتاب مدیریت رفتار سازمانی ترجمه دکتر زهرا برومند ،

به تفکیک فصول جهت مطالعه کاربران گرامی .

در این بخش چکیده فصل اول کتاب مذکور در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

 

دانلود فصل اول کتاب مدیریت رفتارسازمانی ترجمه دکتر زهرا برومند