برگزاری جلسه با پرسنل مشترکین برق خمیر با حضور مدیر شرکت رعد توان الکتریک و مدیر امور مشترکین برق خمیر مهندس امامی

 

 


محل برگزاری مسابقات مهارت های فنی وتخصصی تعمیرات خط لوله، نصب انشعاب آب، نصب انشعاب فاضلاب، عیب یابی مدارهای فرمان در تابلو

 


جلسه توجیهی شرکت رعد توان الکتریک برای مامورین قرائت و وصول ناحیه ۱ برق بندرعباس،با حضور رئیس مشترکین ناحیه ۱