چارت سازمانی

چارت سازمانی

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک   نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک از جمله ارتباطات،

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک

 

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک از جمله ارتباطات، امور حقوقی، مالی، منابع انسانی و واحد عملیات ما را نشان می دهد.

انگیزه اصلی برای تهیه و توزیع چارت سازمانی این است که همه‌ی افراد شرکت و یا سازمان از زنجیره‌ی فرمان و سلسله‌مراتب شرکت آگاهی پیدا کنند.

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک

نمودار ساختار سازمانی شرکت رعد توان الکتریک

 

چارت سازمانی چیست و چرا اهمیت دارد؟

چارت سازمانی سنتی (یا چارت سلسله‌مراتبی) نمایش گرافیکی ساختار سازمان است.

هدف از ترسیم چارت‌های سازمانی این است که روابط و رده‌های مربوط به موقعیت‌های شغلی سازمان نشان داده شود.

نام و عنوان کارمند و موقعیت‌های شغلی در کادرها یا دایره‌ها ترسیم شده و

خطوط ارتباطی آنها با کارکنان و بخش‌های دیگر به تصویر کشیده می‌شود.

با نگاهی به چارت سازمانی، می‌توان دانش و شناخت سریع از نحوه‌ی طراحی سازمان،

تعداد سطوح سازمانی و جایی که هر یک از کارکنان در سازمان کار می‌کنند بدست آورد.

به دلیل اهمیت چارت سازمانی و مزایایی که دارد شرکت‌های سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند.

چارت سازمانی از اهمیت زیادی برای طرح کسب‌وکار، برنامه‌های کاربردی برخوردار است و

مثل یک کتاب راهنما عمل می‌ کند و سند اداری بسیار مهمی نیز محسوب می‌شود.

انگیزه اصلی برای تهیه و توزیع چارت سازمانی این است که همه‌ی افراد شرکت و

یا سازمان از زنجیره‌ی فرمان و سلسله‌مراتب شرکت آگاهی پیدا کنند.

اگرچه چارت‌های سازمانی مفید و مهم هستنداما به منظور درک پتانسیل کامل آن،

باید از معایب و مزایای استفاده از چارت سازمانی در شرکت آگاه باشید.

پس از بررسی جوانب مثبت و منفی کار سازمانی، شما تصمیم می گیرید که آیا یک چارت سازمانی در سازمان و شرکت خود داشته باشید یا نه.

با بررسی انواع چارت سازمانی ، سازمان‌ها می‌توانند ساختار سازمانی متناسب با سازمان خود را انتخاب و به‌کارگیرند در سازمان‌های ایرانی ،عموماً از ساختار سلسله مراتبی، وظیفه‌ای ، بخشی یا پروژه‌ای استفاده می‌شود

Pin It

ارسال دیدگاه