فرم استخدام

موارد ستاره دار الزامی می باشد

اطلاعات شخصی

۱. سوابق شغلی خود را بنویسید (دو شغل آخر )

۲. افراد تحت تکفل بیمه شده ( همسر ، فرزندان، مادر، پدر )

۳-دیگر مشخصات

مدارک لازم جهت آپلود

تصویر تمام صفحات شناسنامه در ۳ فایل مجزا با فرمتهای رایج عکس و حجم حداکثر ۵۰۰ کیلو بایت

تصویر کارت ملی در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از ۵۰۰ کیلو بایت

تصویر کارت پایان خدمت در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از ۵۰۰ کیلو بایت

تصویر آخرین مدرک تحصیلی در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از ۵۰۰ کیلو بایت

تصویر صفحه اول دفترچه بیمه در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از ۵۰۰ کیلو بایت

تصویر عکس پرسنلی در یک فایل با فرمت رایج عکس و حجم کمتر از ۵۰۰ کیلو بایت