خط مشی شرکت رعد توان الکتریک

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت (رعد توان الکتریک) با برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده و

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

شرکت (رعد توان الکتریک) با برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب، در قالب یک شرکت فنی مهندسی جهت اجرای پروژه تاسیساتی،برقی،گاز،ساختمانی،راهسازی،نیروهای خدماتی و… در داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی، ایمنی و زیست محیطی در جهت  ارتقاء سطح کیفی آنها فعالیت مینماید. این شرکت در راستای  نظام مند نمودن فرآیندها،سیستم مدیریت یکپارچه تحت استانداردهای بین المللی ISO14001:2004 OHSAS18001:2007،ISO9001:2008   را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است و اعتقاد داردخدمت در پهنه سازندگی برای حضور گسترده تر و موفق تر در پروژه های ملی و بین المللی، به کارگیری ابزار نوین مدیریتی میباشد. لذا شرکت (رعدتوان الکتریک)  رئوس خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن میداند         .
به منظور تحقق آرمان فوق رعایت اصول زیر الزامی است:

  • ارتقاء جایگاه شرکت به یک شرکت فنی مهندسی معتبر داخلی و خارجی با تاکید بر ورود به پروژه ها به صورت EPC      .
  • تلاش برای افزایش رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی،      اجرا، کنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.
  • اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار.
  • آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارتهای کارکنان و بهبود مستمر فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری از استعدادها، خلاقیتها و نوآوریهای کارکنان.
  • تامین اقلام و تجهیزات و ماشین آلات کارآمد ،مناسب با نیاز پروژه ها.
  • تعهد به حفظ سلامتی کارکنان، کاهش حوادث ناشی از کار به همراه حفظ سرمایه مشتریان از طریق شناسایی،   ارزیابی، کنترل و هدف گذاری مخاطرات شغلی برای کاهش ریسک حین اجرای پروژه و رعایت قوانین و مقررات  کاربردی در این زمینه.
  • تعهد به حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگیهای بارز شامل آلودگی آب، خاک و هوا، از طریق شناسایی، پایش و تعیین اهداف برای جنبه های بارز زیست محیطی در حین اجرای پروژه ها و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این  زمینه.
  • ترویج فرهنگ مشارکت کارکنان در همه امور به منظور افزایش بهره وری و مدیریت بهینه سازی هزینه ها.

درک و اجرای این خط مشی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بعهده همکاران و پایش و ارایه گزارش آن بعهده نماینده مدیریت میباشد.  
اینجانب اجرا، کارایی و اثر بخشی خط مشی و سیستم مدیریت یکپارچه را در فواصل زمانی معین از طریق سیستم بازنگری مدیریت پایش مینمایم.

 مهدی امیری کیا

                                                        مدیر عامل

Pin It