جلسه مشترکین مورخ ۱۲ . ۳ . ۹۹ در دفتر مدیریت بندرخمیر با حضور مهندس مرادی

بررسی روند قرائت و وصول دوره یک و دوره جاری در دفتر مدیریت بندرخمیر با حضور مهندس مرادی

بررسی روند قرائت و وصول دوره یک و دوره جاری در دفتر مدیریت بندرخمیر با حضور مهندس مرادی مدیر محترم ، آقای امامی رئیس مشترکین و آقای خزایی نماینده شرکت رعد توان الکتریک برگزار شد.