جلسه تودیع رئیس مشترکین برق ناحیه ۳ بندرعباس جناب مهندس ساربانی و معارفه مهندس قائدی بعنوان رئیس مشترکین جدید برق ناحیه ۳ بندرعباس با حضور دکتر حاجی زاده معاونت محترم مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان