برگزاری جلسه وصول مطالبات و بررسی عملکرد پرسنل مشترکین برق ناحیه ۳ بندرعباس با حضور مهندس علیپور مدیر برق ناحیه ۳ بندرعباس ، مهندس قائدی رئیس مشترکین برق و مهدی امیری کیا مدیرعامل شرکت رعدتوان الکتریک